რეგიონალური ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობა (RCEP)

ეს არის მრავალმხრივი და თავისუფალი ვაჭრობის გამარჯვება. ეპიდემიამ მთელ მსოფლიოში მოიცვა, საერთაშორისო ვაჭრობა და ინვესტიციები მნიშვნელოვნად შემცირდა, სამრეწველო ჯაჭვის მომარაგების ჯაჭვი დაბლოკილია, ეკონომიკური გლობალიზაცია კი საწინააღმდეგო მიმდინარეობას განიცდის, გაიზარდა ცალმხრივი და პროტექციონიზმი. RCEP- ის ყველა წევრმა აიღო ერთობლივი ვალდებულება შეამციროს ტარიფები, გახსნას ბაზრები, შეამციროს ბარიერები და მტკიცედ დაუჭიროს მხარი ეკონომიკურ გლობალიზაციას. საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრის გაანგარიშების თანახმად, RCEP 2030 წლისთვის 519 მილიარდი აშშ დოლარის ექსპორტისა და 186 მილიარდი აშშ დოლარის წმინდა შემოსავლის ზრდას გამოიწვევს. RCEP– ის ხელმოწერა სრულად აჩვენებს ყველა წევრის მკაფიო დამოკიდებულებას. სახელმწიფოები ცალმხრივი და პროტექციონიზმის წინააღმდეგ. თავისუფალი ვაჭრობისა და მრავალმხრივი სავაჭრო სისტემის მხარდაჭერის კოლექტიური ხმა ჰგავს მბზინვარე შუქს და ცივ ქარში თბილ დინებას. ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის ყველა ქვეყნის ნდობას განვითარებაში და მიიღებს დადებით ენერგიას საერთაშორისო ანტიეპიდემიურ თანამშრომლობასა და მსოფლიო ეკონომიკის აღდგენაში.

მაღალი სტანდარტის გლობალური თავისუფალი სავაჭრო ზონის ქსელის მშენებლობის დაჩქარება

ASEAN– ის ათი ქვეყნის ინიციატივით რეგიონალური ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობა (RCEP) იწვევს მონაწილეობას ჩინეთში, იაპონიაში, სამხრეთ კორეაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიასა და ინდოეთში („10 + 6).
”რეგიონალური ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შეთანხმება” (RCEP), როგორც სავაჭრო ხელშეკრულება აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონში, უზარმაზარ სავაჭრო ეფექტს გამოიწვევს. ყურადღება გამახვილებულია გლობალურ საწარმოო ინდუსტრიაზე, GTAP მოდელი გამოიყენება RCEP– ის გავლენის სიმულაციისთვის მსოფლიო საწარმოო ინდუსტრიაში შრომის განაწილებაზე და აღმოჩნდა, რომ RCEP მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შრომის დანაწილებაზე მსოფლიო საწარმოო ინდუსტრიაში. მისი დასრულება კიდევ უფრო გააუმჯობესებს აზიის რეგიონის პოზიციას მსოფლიოში; RCEP ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ ჩინურ წარმოებას ინდუსტრიული ექსპორტის გაზრდა და მსოფლიო ბაზრის წილის ზრდა ასევე ხელს უწყობს გლობალური ღირებულების ჯაჭვის ასვლას.
რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის თანამშრომლობა ASEAN– ის ხელმძღვანელობით ორგანიზაციული ფორმაა წევრი ქვეყნებისათვის, რომ გახსნან ბაზრები ერთმანეთისთვის და განახორციელონ რეგიონალური ეკონომიკური ინტეგრაცია.
ტარიფებისა და არასატარიფო ბარიერების შემცირებით, დაამყარეთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება 16 ქვეყნის ერთიან ბაზართან
RCEP, ლამაზი ხედვა, ასევე ჩემი ქვეყნის საერთაშორისო სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილია და ჩვენ მხოლოდ დაველოდებით და ვნახავთ!


საფოსტო დრო: 23-20-20 ნოემბერი