Ფოლადის მილი

  • უჟანგავი მილი

    უჟანგავი მილი

    უჟანგავი ფოლადის მილი არის ერთგვარი ღრუ გრძელი მრგვალი/კვადრატული ფოლადი, უჟანგავი ფოლადის მილი იყოფა უჟანგავი ფოლადის მილსადენად და შედუღებულ ფოლადის მილს. ძირითადად გამოიყენება ნავთობში, ქიმიურ მრეწველობაში, სამედიცინო მკურნალობაში, საკვებში, მსუბუქ მრეწველობაში, მექანიკურ ინსტრუმენტებში.
  • ნახშირბადის ფოლადის მილები

    ნახშირბადის ფოლადის მილები

    ფართოდ გამოიყენება მექანიკური დამუშავების სფეროში, ნავთობქიმიურ მრეწველობაში, სატრანსპორტო და სამშენებლო სფეროში ჩვეულებრივი სტრუქტურული მიზნებისთვის და მექანიკური სტრუქტურული მიზნებისთვის, მაგალითად, სამშენებლო სფეროში, საყრდენი საყრდენი და ა.შ.