ტყვია

  • ტყვიის როლი

    ტყვიის როლი

    მას აქვს ძლიერი კოროზიის წინააღმდეგობა, მჟავა და ტუტე წინააღმდეგობა, მჟავა რეზისტენტული გარემოს კონსტრუქცია, სამედიცინო რადიაციული დაცვა, რენტგენი, CT ოთახის რადიაციული დაცვა, გამწვავება, ხმის იზოლაცია და მრავალი სხვა ასპექტი და ეს არის შედარებით იაფი რადიაციული დამცავი მასალა.საერთო თი
  • ტყვიის ფირფიტა

    ტყვიის ფირფიტა

    რადიაციისგან დასაცავად ტყვიის ფირფიტა უნდა იყოს 4-დან 5 მმ-მდე სისქის.ტყვიის ფირფიტის ძირითადი კომპონენტია ტყვია, მისი თანაფარდობა მძიმეა, სიმკვრივე მაღალი